גב' זהבה מנחה

גב' זהבה מנחה
תפקיד

מינהלנית בית הספר (סגל מנהלה)

דוא"ל

zehavam@tlvmc.gov.il

תפקידים בביה"ס

תחזוקה ולוגיסטיקה של בית הספר (רכש, שכר מרצים ומעונות הסטודנטים)

פיקוח על צוות עובדי משק