גב' נעמן סיגל

גב' נעמן סיגל
תפקיד

מזכירת מנהלת בית הספר (סגל מנהלה)

דוא"ל

sigaln@tasmc.health.gov.il

תפקידים בביה"ס

מזכירת מנהלת בית הספר

אחראית ענף אקדמי

מנהלת תוכן אתר אינטרנט