גב' אולה רוזן

גב' אולה רוזן
תפקיד

מורה לסיעוד (סגל אקדמי)

דוא"ל

olar@tlvmc.gov.il