סגל הנהלה

 ללא כותרת [1]

  • מר יוסי לוי

    סגן מנהלת בית הספר, ראש תוכניות הכשרה על בסיסית

  • גב' שוש קלישק
    גב' שושנה קלישק

    סגנית מנהלת בית הספר, ראש תוכניות הסבה, ראש תוכניות הכשרה על בסיסית