גב' ליאת פורמן

גב' ליאת פורמן
תפקיד

ראש חטיבת קהילה (סגל אקדמי)

דוא"ל

liatfurman@gmail.com

תפקידים בביה"ס

ראש חטיבת בריאות הקהילה

ראש חטיבת מדעי הסיעוד

השכלה

M.Occ.M , תואר שני בבריאות תעסוקתית 

, בסיעוד אוניברסיטת תל אביב   BA

בריאות הציבור

התמחות

קהילה

מומחיות מוכרת

בריאות הציבור

השתלמויות

הריון בסיכון - ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון

סמים ואלכוהול - ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון

ניסיון קליני

5 שנים בחדר ניתוח

שנה וחצי במסגרת הקהילה

השתתפות בכנסים/פרסומים

מחקר בסיעוד - מוטריאול קנדה