גב' לבקוביץ לאה

גב' לבקוביץ לאה
תפקיד

מזכירת תוכניות לימוד (סגל מנהלה)

דוא"ל

leal@tlvmc.gov.il

תפקידים בביה"ס

מזכירת קורס פצעים

מזכירת קורס בריאות נשים

מזכירת קורס הדרכה קלינית

סריקת בחינות ומשובי הוראה והתנסות קלינית