גב' יהודית מרקוס

גב' יהודית מרקוס
תפקיד

מרכזת לימודים קליניים (סגל הנהלה)

דוא"ל

judithm@tlvmc.gov.il

תפקידים בביה"ס

מרכזת לימודים קליניים

השכלה

1975 - ביה"ס האקדמי לסיעוד 'שיבא' תל השומר, אחות מוסמכת

1983 - אוניברסיטת תל אביב, BA בסיעוד

2000 - אוניברסיטת תל אביב, MA בסיעוד

התמחות

סיעוד המבוגר

מומחיות מוכרת

1987 - קורס על בסיסי בסיעוד גריאטרי, ביה"ס האקדמי לסיעוד וולפסון

השתלמויות

2008 - קורס GCP

2006 - משפט הבריאות - סיעוד ורפואה כמדע משפטי, ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון

2005 - הדרכה קלינית, ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון

2002 - הנחיית קבוצות, ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון

1996 - מדידה והערכת למידה, מרכז אש"ל, תל השומר

1993 - פיתוח תוכניות לימודים, מרכז אש"ל, תל השומר

1992 - פסיכוגריאטריה, אוניברסיטת תל אביב

ניסיון קליני

1987-1997- מפקחת קלינית, חת"ש, משען ברעננה

1987 - אחראית מחלקה סיעודית מורכבת, ביה"ח שיב"א תל השומר

1976-1987 - מורה לסיעוד, בית ספר לסיעוד, שיבא, תל השומר

1975 - אחות אחראית מחלקה, ביה"ח דונולו

 

ניסיון אקדמי

1976-1987 - מרכזת קורס ומורה בתחום הסיעוד הפנימי, ביה"ס האקדמי לסיעוד 'שיבא' תל השומר

1993-1996 - מרכזת קורסים לאחיות העוסקות בסיעוד גריאטרי, מרכז אש"ל השתלמויות והדרכה

1997-2000 - מרכזת קורס השלמה לסמכות, ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון

2001-2006 - מרכזת חטיבה עליונה ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון

2000           ראש חטיבת סיעוד המבוגר ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון

2006-2007 - ראש חטיבת יסודות הסיעוד, ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון

2005 ועד היום - מרכזת סמינר מחקר

השתתפות בכנסים/פרסומים

D.2. PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC MEETINGS PUBLISHED AS PROCEEDINGS

 

 

Abu – Sanab, S., Marcus, Y., Kelishek, S., & Balik, C. (2007, July).

The phenomenon of nargila smoking among nursing students. Paper presented at the 18th       International WENR Nursing Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice, Vienna, Austria.    

 

 

Balik, C., Marcus, Y., Kelishek, S., Tal, E., Kochavi, S., & Margalith, E. (2007, July). 

the attitude of registered nurses and teachers of nursing towards the   performance of professional nursing activities by nursing students.  Paper presented at the 18th  International WENR Nursing Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice, Vienna, Austria.

 

 

Kuperbaum, S., Marcus, Y., Kelishek, S., & Balik, C. (2007, May). Survey of responsivness to pap smear tests among nurses. Paper presented at the 8th  ICN  Conference and CNR  International Regulation Conference, Yokohama, Japan.

 

Furman, L., Balik, C., Kelishek, S., & Marcus, Y.(2006. July). Model for evaluation  

of achievements of community nursing students. Paper presented at the 17th

 International Honor Society of  Nursing Research Congress Focusing on Evidence Based Practice, Montreal , Quebec, Canada.

 

 

Balik, C.,  Ben-Avraham, Y., Marcus, Y., Warshavsky, S., &; Kalishek, S.(2008, July). 

 Learning Case Management: A Unique Program Among Bachelor Of Arts Nursing Students. Paper presented at the 19th International Honor Society of  Nursing Research Congress Focusing on Evidence Based Practice,Globalization of Research Trough Technology, Singapore.
 
 

Article Submitted

  

Balik, C., Chaikin, R., Ben Avraham, Y., Marcus, J., Kelishek, S., (2008)

"They are not ummune to abuse: Israeli nursing students' experience horizontal violence". Body of Knowledge – The Israel Journal For Nursing Research, 2(4), 58-63.(Hebrew).

חברות באיגודים מקצועיים

עמותת מחקר בסיעוד