צוות ביה"ס לאחיות

 סגל הנהלה

  • גב' שוש קלישק
    גב' שושנה קלישק

    סגנית מנהלת בית הספר, ראש תוכניות הסבה, ראש תוכניות הכשרה על בסיסית

  • מר יוסי לוי

    סגן מנהלת בית הספר, ראש תוכניות הכשרה על בסיסית

 סגל אקדמי (לפי הא'-ב'):

 סגל מנהלה