צוות ביה"ס לאחיות

 סגל הנהלה

 סגל אקדמי (לפי הא'-ב'):

 סגל מנהלה