גב' לסקוב אירנה

גב' לסקוב אירנה
תפקיד

מרכזת קורס הסבת אקדמאים (סגל אקדמי)

דוא"ל

irinal@tasmc.health.gov.il

תפקידים בביה"ס

מרכזת תוכנית להסבת אקדמאים

מרכזת תוכנית לימודים לתעודת אח/ות מוסמכ/ת

השכלה

2010-2011 - קורס על בסיסי בטיפול נמרץ משולב, ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון תל אביב

2008 - קורס הדרכה קלינית בסיעוד, ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון תל אביב

2007 - קורס ניטור אלקטרוקרדיוגרפי של שח"ל

2003-2005 - תוכנית הסבת אקדמאים לסיעוד, ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון תל אביב

1995-2000 - תואר ראשון בכלכלה וניהול, מכון למסחר ולכלכלה, סן פטסבורג, רוסיה

מומחיות מוכרת

טיפול נמרץ

ניסיון קליני

2011 - מרכזת תוכנית להסבת אקדמאים ותוכנית הסמכה, ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון

2005 - אחות מוסמכת במחלקה כירורגית  מוגברת, מרכז רפואי תל אביב

מ"מ סגנית אחות אחראית בכירורגית מוגברת

מדריכה קלינית במחלקה כירורגית מוגברת