גב' פילוסוף רבקה

גב' פילוסוף רבקה
תפקיד

מזכירת ס/מנהלת בית הספר (סגל מנהלה)

דוא"ל

rivkaf@tlvmc.gov.il

תפקידים בביה"ס

מזכירת סגנית מנהלת בית הספר

מזכירת המרכז להחייאה ורפואה דחופה

מזכירת קורסי העשרה

מזכירת קורסים לגמול השתלמות