לי שני

 לי שני
תפקיד

ראש חטיבת סיעוד הנפש (סגל אקדמי)

דוא"ל

lees@tlvmc.gov.il