גב' רוניה לוי

גב' רוניה לוי
תפקיד

מורה לסיעוד

דוא"ל

ronial@tlvmc.gov.il

תפקידים בביה"ס

מורה לסיעוד