מר גיל בלטמן

מר גיל בלטמן
תפקיד

תמיכת מחשבים (סגל מנהלה)

תפקידים בביה"ס

אחראי תחום מחשוב בביה"ס לסיעוד

מנהל תוכן אתר אינטרנט