גב' אסנת אלדור

גב' אסנת אלדור
תפקיד

ראש חטיבת סיעוד האישה (סגל אקדמי)

דוא"ל

osnateld@tlvmc.gov.il