אלימות אופקית – האם היא חוויה של אחיות טירוניות?

(Horizental Violence)

חוקר ראשי - ד"ר רות חייקין

מחקר שנערך על ידי סגל בית הספר לאחיות במטרה לבחון האם מה שמתרחש בעולם הרחב מתרחש גם בישראל.

המאמר פורסם ב"גוף ידע" שהינו ביטאון מחקר של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד.

המחקר הוצג בכנס אחים ואחיות 2008 .

רקע

אלימות אופקית או קונפליקטים בין אישיים בקרב אחיות  הינם מושגים נרדפים הנתפסים כלא רלוונטיים למקצוע טיפולי בו אכפתיות  ו- caring הנם מאפיינים מצופים. יחד עם זאת, אלימות אופקית, המבטאת התנהגויות  כמו בריונות והתעמרות  בקרב אחיות, מתועדת היטב ב- 20 השנים האחרונות. בישראל, הספרות בנושא האלימות האופקית בקרב האחיות ענייה במחקרים. לכן, עלה צורך לבדוק את קיומה של  תופעת האלימות האופקית כלפי אחיות טירוניות .

מטרת המחקר

לזהות דפוסי התנהגות של אחיות וותיקות כלפי אחיות טירוניות, להעריך את התחושות המתעוררות בקרב אחיות הטירוניות בעקבות התופעה  ולבחון את דפוסי ההתמודדות שלהן עמה.

שיטה

מחקר-סקר בו נאספו 63 שאלונים ממדגם נוחות, שכלל 80 אחיות טירוניות עם ותק מקצועי במחלקה הנוכחית פחות משנה.  כלי המחקר כלל שאלון הבודק דפוסי התנהגות  של אחיות וותיקות כלפי אחיות טירוניות (84.= a), תחושות אחיות טירוניות במחלקות בהן הן עובדות (89.= a), ודפוסי התמודדות של אחיות  טירוניות עם התנהגות עוינת כלפיהם  ( 83.= a).

תוצאות

אחיות טירוניות דיווחו על התעמרות ובריונות ברמה נמוכה (51.=SD; 1.87=X) ועל ביטויים רגשיים (73.=SD; 2.05=X) וסימנים וסימפטומים פיזיולוגיים ברמה בינונית (89.=SD; 2.28=X). נמצאו קשרים בין התעמרות לבין  תחושת   חוסר ביטחון  (004.=p 35.= rp), ובין תחושת  חוסר ביטחון  לבין התמודדות פסיבית (000.=p 44.= rp). בנוסף, נמצאו קשרים בין  התעמרות לבין ביטויים רגשיים כמו עצב, תסכול וחוסר אונים (000.=P; 58.= rp).

סיכום

הכיוון הכללי של הממצאים  מצביע על חשיפת   אחיות טירניות לאלימות אופקית והתעמרות של אחיות ותיקות במידה נמוכה עד בינונית.  לאור זאת, יש חשיבות רבה לדון בממצאי  מחקר זה כחלק ממערך בדיקת האסטרטגיות בתהליך קליטת אחיות טירוניות בעבודה והתנהלות האחיות הוותיקות כלפי צעירים במקצוע.