השפעת קורסי הכנה ללידה על תפיסת המסוגלות העצמית של נשים

מחקר שהוצג על ידי דר' רות חייקין בכנס של הארגון הבינלאומי למחקר בסיעוד, 2009

רקע

מחקר שנערך בשיתוף המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ע"י דר' חיה באליק - מנהלת בית הספר, הגב' שוש קלישק - סגנית מנהלת ביה"ס, הגב' יהודית מרקוס - מרכזת לימודים קליניים בבית הספר,  הגב' איה סגל - אחות אחראית חדר לידה, בי"ח ליס ודר' רות חייקין - ראש חטיבת סיעוד האישה בבית הספר- עורכת ראשית של המחקר.

מסוגלותן העצמית של נשים הרות להתמודד עם תהליך הלידה הינה מימד מרכזי המשפיע על יכולתן להתמודד עם תחושת הכאב במהלך הלידה. בספרות המחקרית נמצאו עדויות סותרות באשר ליעילותם של קורסי ההכנה ללידה כמקדמים את היכולת להתמודד עם תהליך הלידה.

מטרה

להעריך את השפעת קורסי ההכנה ללידה על מסוגלותן העצמית ורמת החרדה של נשים מבכירות להתמודד עם תהליך הלידה.  

מערך

מחקר תצפיתי

מדגם

נבחרו זוגות שהשתתפו בקורסי הכנה ללידה. במחקר השתתפו 31 נשים שהשתתפו בקורס שנמשך 5 שבועות, 39 נשים שהשתתפו בקורס שנמשך שבועיים וקבוצת ביקורת בת 32 נשים, שלא השתתפו בתכנית הכנה ללידה.

כלי המחקר

שאלונים הבודקים מסוגלות עצמית להתמודד עם תהליך הלידה (1993, LOWE) וחרדה

תוצאות

במבחני ANOVA ו- t מזווגים נמצא כי: בשתי תוכניות קורסי הכנה ללידה רמת החרדה ירדה משמעותית (004.>P). לאחר סיום קורסי ההכנה ללידה רמת החרדה נמצאה קשורה משמעותית ברמת המסוגלות העצמית להתמודד עם הלידה (r=0.35;001.>P) יחד עם זאת, ההשתתפות בקורסי הכנה לא העלתה את רמת המסוגלות העצמית להתמודד עם הכאב בלידה (P>.05)  רמת החרדה והמסוגלות העצמית בקבוצת הביקורת נמצאה זהה למשתתפות בקורס הכנה ללידה (P>.05

מסקנות

הכיוון הכללי של הממצאים מצביע על היעדר השפעה של קורסי הכנה ללידה על מסוגלות עצמית להתמודד בתהליך הלידה, אך הם מהווים גורם מפחית חרדה.

בעידן של התפוצצות מידע וידע יש צורך בהערכת צרכיהן של היולדות, את הגורמים להבניית מסוגלותן העצמית ולקבוע אסטרטגיות הדרכה מתקדמות כמו הדרכה  ע"י הדמיית מציאות.