היבטים בבריאות הנפש לאחיות מעשיות

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?

לא

מטרת הקורס:  לרכוש ידע בתחום בריאות הנפש ולהכיר מצבים והפרעות נפשיות בחולה המבוגר והזקן.

 

נושאי הקורס:

  • מושגי יסוד
  • הפרעות פסיכוטיות
  • הפרעות במצב רוח
  • אובדנות
  • הפרעות אורגניות
  • סדנא לשליטה, ריסון
  • התמודדות עם אלימות פיזית מטופלים ובעלי משפחה
  • הפרעות אכילה
  • חוק לטיפול בחולי נפש

תנאי קבלה

אחים ואחיות מעשיים

משך לימודים

56 שעות

 

7 מפגשים של 6 שעות, בין השעות 08.00-14.00

 2 מפגשים של 7 שעות, בין השעות 08.00-15.15

 

תאור תעודה/תואר

הוגש להכרה לגמול השתלמות

מועדי רישום

לפרטים והרשמה יש לפנות לגב' רבקה פילוסוף  -  03-6973549  rivkaf@tlvmc.gov.il

תחילת לימודים

ינואר 2018