היבטים בבריאות הנפש

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?

לא

אוכלוסיית יעד: אחים/יות מעשיים/יות

היקף הקורס:

לרכוש ידע בתחום בריאות הנפש ולהכיר מצבים והפרעות נפשיות בחולה המבוגר והזקן.

דרישות הקורס:

• נוכחות בשיעורים

• בחינה מסכמת

שיטות הוראה:

הרצאות פרונטאליות, סדנא, סרטים

מועד פתיחה משוער – 11.2018 (ימי א' בבוקר)

56 שעות לימוד

לאחר סיום הקורס, תוגש בקשה לאישור לגמול השתלמות במנהל הסיעוד משרד הבריאות

תחילת לימודים

נובמבר 2018