היבטים בבריאות הנפש

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?

לא

אוכלוסיית יעד: אחים/יות מעשיים/יות

 

 

היקף הקורס:

לרכוש ידע בתחום בריאות הנפש ולהכיר מצבים והפרעות נפשיות בחולה המבוגר והזקן.

 

דרישות הקורס:

• נוכחות בשיעורים

• בחינה מסכמת

 

שיטות הוראה:

הרצאות פרונטאליות, סדנא, סרטים

 

מועד פתיחה 06.01.19(ימי א' בין השעות 8:30-14:00 )

מועד סיום  24.2.19   

משך ההכשרה 56 שעות, 

סה"כ מפגשים: 10

 

 

לאחר סיום הקורס, תוגש בקשה לאישור לגמול השתלמות במנהל הסיעוד משרד הבריאות

תחילת לימודים

06.01.2019

לפרטים והרשמה

להרשמה ניתן לפנות לרבקה פילוסוף בטלפון 03-6973549 או במייל rivkaf@tlvmc.gov.il 
בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00