רפואה דחופה

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?

לא

תנאי קבלה

תנאי קדם למיון:

 

1. תעודת אח/ות מוסמך/ת

2. תואר אקדמי מוכר. אחת מהחלופות הבאות:

- אישור זכאות לתואר חתום ע"י המוסד האקדמי ומוכר ע"י המל"ג

- אישור על תואר אקדמי המוכר על ידי הועדה להערכה והכרה בתארים של משרד החינוך.

3. עמידה במבחן ממיין בציון 70 לפחות. 

 

פטור ממבחן ממיין:

- ציון 70 לפחות במבחן ממיין משנת 2014

- ציון 70 לפחות במבחן רישום ממשלתי למעמד אח/ות מוסמך/ת, משנת 2013 (אישור חתום של מנהל הסיעוד)

- קורס על בסיסי משנת 2012

- תעודה המעידה על תואר שלישי PhD

 

המיון יעשה רק בין המועמדים שעמדו בכל תנאי הקדם.

עדיפות בקבלה תינתן למועמדים שנשלחו לבקשת המוסד המעסיק.

הודעה על קבלה או אי קבלה להשתלמות, תימסר למועמד/ת בכתב.

החלטת ביה"ס על קבלה או אי קבלה של מועמד, כוחה יפה רק לאותה שנת לימודים. מועמד שהתקבל ולא מימש זכותו ללימודים ומעוניין ללמוד בשנת לימודים אחרת, חייב להציג מועמדותו בשנית.

מועדי רישום

ההרשמה הסתיימה

דמי רישום

50 ש"ח

לפרטים והרשמה