ייעוץ שינה

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?

לא

ההרשמה בעיצומה

תנאי קדם לרישום:

א. אזרח ישראלי או תושב ישראל

ב. בעל תעודת רישום קבועה כמורשה לעסוק בסיעוד כאחות מוסמכת

ג. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י משרד החינוך בישראל

ד. ציון 70 ומעלה בתוקף בבחינה הממיינת

 

פטור ממבחן ממיין:

ציון 70 לפחות במבחן ממיין משנת 2015

ציון 70 לפחות במבחן ממשלתי משנת 2014

בוגרי קורס על בסיסי משנת 2013

בעלי תואר שלישי PhD

 

 

המיון יעשה רק בין המועמדים שעמדו בכל תנאי הקדם.

עדיפות בקבלה תנתן למועמדים שנשלחו לבקשת המוסד המעסיק.

הודעה על קבלה או אי קבלה להשתלמות תמסר למועמד/ת בכתב.

החלטת ביה"ס על קבלה או אי קבלה של מועמד, כוחה יפה רק לאותה שנת לימודים מועמד שהתקבל

ולא מימש את זכותו ללימודים ומעוניין ללמוד בשנת לימודים אחרת חייב להציג מועמדותו בשנית.

 

הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע.

 

**  פתיחת התכנית מותנית במספר לומדים כפי שייקבע על ידי מנהל הסיעוד

מועדי רישום

ההרשמה הסתיימה

דמי רישום

50 ש"ח

לפרטים והרשמה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת הקורס, הגב' רבקה פילוסוף, בטלפון 03-6973549

בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00

או באמצעות טופס

צרו עמנו קשר