הדרכה קלינית

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?

לא

תכנית ההשתלמות בהדרכה קלינית, תקנה ללומדים מיומנויות הדרכה לצד מיומנויות אימון והובלת שינוי

תנאי סף לקבלה:

א. אזרח ישראלי או תושב ישראל

ב. בעל תעודת רישום קבועה כמורשה לעסוק בסיעוד כאחות מוסמכת

ג. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י משרד החינוך בישראל

ד. ציון 70 ומעלה בתוקף בבחינה הממיינת

ה. המלצה של הממונה הישיר, האחראי על ההדרכה הקלינית ואישור מנהלת הסיעוד

ו. נסיון של שנה לפחות בעבודה כאח/ות מוסמכ/ת

 

 

פטור ממבחן ממיין:

ציון 70 לפחות במבחן ממיין משנת 2015

ציון 70 לפחות במבחן ממשלתי משנת 2014

בוגרי קורס על בסיסי משנת 2013

בעלי תואר שלישי PhD

 

המיון יעשה רק בין המועמדים שעמדו בכל תנאי הקדם.

עדיפות בקבלה תנתן למועמדים שנשלחו לבקשת המוסד המעסיק.

הודעה על קבלה או אי קבלה להשתלמות תמסר למועמד/ת בכתב.

החלטת ביה"ס על קבלה או אי קבלה של מועמד, כוחה יפה רק לאותה שנת לימודים מועמד שהתקבל

ולא מימש את זכותו ללימודים ומעוניין ללמוד בשנת לימודים אחרת חייב להציג מועמדותו בשנית

 

תנאי קבלה

  1. תעודת אח/ות מוסמך/ת
  2. תעודה המעידה על תואר אקדמי ראשון לפחות המוכר על ידי המל"ג או הוועדה להערכה והכרה בתארים, של משרד החינוך
  3. ניסיון מקצועי של שנה לפחות כאח/ות מוסמך/ת
  4. המלצה של הממונה הישיר, האחראי על ההדרכה הקלינית ואישור מנהל הסיעוד 

מועדי רישום

ההרשמה בעיצומה

ההרשמה תסתיים ב2.10.18

תחילת לימודים

 

ינואר 2019

דמי רישום

50 ש"ח

שכר לימוד

2900 ש"ח

לפרטים והרשמה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת הקורס, הגב' לאה לבקוביץ, בטלפון 03-6973549

בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00

או באמצעות טופס צור קשר

פתיחת הלימודים מותנית במספר הנרשמים, כפי שייקבע על ידי מנהל הסיעוד.