רישום מרשמים על ידי אחיות

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?

לא

על פי תיקון לפקודת הרוקחים (תשמ"א - 1981, סעיף 26(א), לפניה אחות מורשת למתן מרשמים, נקבעו תנאים למתן מרשמים ע"י אח או אחות, לרבות תוכנית הלימודים המחייבת במעמד השתלמות מוכרת.

תנאים לרישום בפנקס

1. עמידה במבחן הרישום הממשלתי;

2. קבלת תעודת בוגר תוכנית לימודים ב"רישום מרשמים על ידי אחיות".

תנאי קבלה

תעודת אח/ות מוסמכ/ת קבועה, ברישוי משרד הבריאות בישראל

אחיות מוסמכות בוגרות תואר ראשון

וותק מקצועי של 5 שנים לפחות

עמידכ במבחן ממיין כנדרש

משך לימודים

סך כל התוכנית - 308 שעות

תחילת לימודים

17.1.2011

דמי רישום

100 ש"ח

שכר לימוד

5,100 ש"ח

נושאי לימוד:

  1. מאפייני החולים הכרוניים
  2. מאפייני המחלות הכרוניות
  3. פרמקולוגיה קלינית: עקרונות, איתור מידע על טיפול תרופתי, רישום מרשמים, טיפול תרופתי ומעקב בקבוצות המחלות שהוגדרו, טיפול תומך - הקלה על סימפטומים המאפיינים "מחלות הנזקקות לטיפול מקל"