הסבת אקדמאים לתואר אח/אחות מוסמך/ת

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?

לא

ההרשמה בעיצומה

בואו ללמוד בביה"ס האקדמי לאחיות "שיינברון" במרכז הרפואי ת”א ע”ש סורסקי והצטרפו למסגרת הכשרה בבי"ח דינמי מהמובילים בארץ.

במהלך הלימודים הסטודנטים נחשפים לא רק למסגרת תיאורטית כי אם גם למסגרת מעשית קלינית, המתבצעת ברובה במחלקות המרכז הרפואי ת”א ע”ש סורסקי, בקהילה ובמרכזי בריאות.
ההתנסות המעשית מתקיימת בהדרכה מקצועית של מדריכות קליניות אקדמאיות, תוך בקרה והערכה רציפה, הדורשת ברובה יכולת לתפקד במציאות רב גונית ודינאמית
.

תנאי קבלה

 1. תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או לחילופין, הוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך.
 2. עמידה בתנאי הקבלה עליהם החליטה הנהלת בית הספר ופרסמה בתקנון
 3. עברית ברמה נדרשת ללימודי סיעוד
 4. בריאות תקינה המאפשרת עיסוק בתחום הבריאות על פי תקנות בריאות העם

משך לימודים

לימודי בוקר 3 ימים בשבוע '  במשך שנתיים וחצי (חופשות: שבועיים בקיץ, חול המועד סוכות ופסח)

תאור תעודה/תואר

אח/ות מוסמך/ת

תחילת לימודים

אפריל 2019 ויתקיים בימים א' ב' ו-ה' בשעות הבוקר.

דמי רישום

240 ש"ח

שכר לימוד

 

שכר הלימוד לתכנית בת 2,648 שעות להסבת אקדמאים למעמד אח/ות מוסמך/ת הוא - 23,900 ש"ח

 1. סטודנט ישלם מקדמת שכ"ל בגובה 10% מסך העלות הכללית של הקורס. המקדמה תשולם עם ההודעה על קבלתו ללימודים.
 2. ניתן לגשת לבחינת רישום/רישוי לאחר השלמת כל החובות, לרבות תשלומי שכר לימוד.
 3. הסטודנטים יהיו זכאים לקבל אישור על תכנית לימודים, תעודה על סיום קורס, תעודת רישום/רישוי, או כל מסמך המעיד על לימודיהם, אך ורק לאחר סיום תשלומי שכר לימוד.
 4. סטודנטים המפסיקים את לימודיהם או שלימודיהם הופסקו, ישלמו שכר לימוד עז למועד הפסקת הלימודים, על פי החלק היחסי של התכנית אותה למדו.
 5. מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש.
 6. סטודנטים שלא ישמו את שכר הלימוד במועד שנקבע, יחויבו בתוספת הצמדה למדד.
 7. לא ניתן לקבל החזר של דמי הרישום.

שכר הלימוד כפוף להחלטת מינהל הסיעוד במשרד הבריאות

לפרטים והרשמה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת הקורס, הגב' ליאורה צבי, בטלפון 03-6973549

 

בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00

או באמצעות טופס

 

צרו עמנו קשר