הסבת אקדמאים לתואר אח/אחות מוסמך/ת

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?

לא

החלה ההרשמה למחזור דצמבר 2017

בואו ללמוד בביה"ס האקדמי לאחיות "שיינברון" במרכז הרפואי ת”א ע”ש סורסקי והצטרפו למסגרת הכשרה בבי"ח דינמי מהמובילים בארץ.

במהלך הלימודים הסטודנטים נחשפים לא רק למסגרת תיאורטית כי אם גם למסגרת מעשית קלינית, המתבצעת ברובה במחלקות המרכז הרפואי ת”א ע”ש סורסקי, בקהילה ובמרכזי בריאות.
ההתנסות המעשית מתקיימת בהדרכה מקצועית של מדריכות קליניות אקדמאיות, תוך בקרה והערכה רציפה, הדורשת ברובה יכולת לתפקד במציאות רב גונית ודינאמית
.

תנאי קבלה

 1. תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או לחילופין, הוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך.
 2. עמידה בתנאי הקבלה עליהם החליטה הנהלת בית הספר ופרסמה בתקנון
 3. עברית ברמה נדרשת ללימודי סיעוד
 4. בריאות תקינה המאפשרת עיסוק בתחום הבריאות על פי תקנות בריאות העם

משך לימודים

לימודי בוקר 3-4 ימים בשבוע  במשך שנתיים וחצי (חופשות: שבועיים בקיץ, סוכות ופסח)

תאור תעודה/תואר

אח/ות מוסמך/ת

מועדי רישום

ההרשמה החלה

תחילת לימודים

דצמבר 2017

דמי רישום

240 ש"ח

שכר לימוד

 

שכר הלימוד לתכנית בת 2,648 שעות להסבת אקדמאים למעמד אח/ות מוסמך/ת הוא - 23,900 ש"ח

 1. סטודנט ישלם מקדמת שכ"ל בגובה 10% מסך העלות הכללית של הקורס. המקדמה תשולם עם ההודעה על קבלתו ללימודים.
 2. ניתן לגשת לבחינת רישום/רישוי לאחר השלמת כל החובות, לרבות תשלומי שכר לימוד.
 3. הסטודנטים יהיו זכאים לקבל אישור על תכנית לימודים, תעודה על סיום קורס, תעודת רישום/רישוי, או כל מסמך המעיד על לימודיהם, אך ורק לאחר סיום תשלומי שכר לימוד.
 4. סטודנטים המפסיקים את לימודיהם או שלימודיהם הופסקו, ישלמו שכר לימוד עז למועד הפסקת הלימודים, על פי החלק היחסי של התכנית אותה למדו.
 5. מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש.
 6. סטודנטים שלא ישמו את שכר הלימוד במועד שנקבע, יחויבו בתוספת הצמדה למדד.
 7. לא ניתן לקבל החזר של דמי הרישום.

שכר הלימוד כפוף להחלטת מינהל הסיעוד במשרד הבריאות