טיפול נמרץ ילדים

תחילת הקורס 5/1/2020 ביום א'

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לגב' סיגל נעמן