טיפול נמרץ פגים

תאריך:

13.05.2019

תחילת הקורס 05/01/2020

בימים א' , ד'

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לגב' סיגל נעמן

sigaln@tlvmc.gov.il
03-
6973925