אנו שמחים להודיע כי במבחן הממשלתי שהתקיים במועד ספטמבר 2018

תאריך:

05.11.2018

כי במבחן הממשלתי שהתקיים במועד ספטמבר 2018 –

100% הצלחה במסלול האקדמי

98% הצלחה במסלול הסבת אקדמאים

שהלומדים בקורס על בסיסי ברפואה דחופה

100% הצלחה במבחן הממשלתי

הלומדים בקורס על בסיסי טיפול נמרץ משולב

91% הצלחה

הלומדים בהסבת אקדמאים לסמכות

98% הצלחה

ברכות ואיחולים

להמשך עשייה מקצועית וחינוכית ענפה

לבוגרים הצלחה בדרכם המקצועית