מועד חדש לקורס אנדוקרינולוגיה של הפריון

תאריך:

16.03.2018

תחילת הקורס: נובמבר 2018

מטרת הקורס: להכיר את פניה השונים של אי הפוריות ואת מגוון הכלים העומדים לרשותנו כמטפלים על מנת להתמודד עם סוגייה זו.

 

למידע ולפרטים אודות הקורס