מבחן ממיין

תאריך:

28.02.2019

החלה ההרשמה למבחן הממיין שיתקיים במועד13/05/19

מועד למבחן הממיין:

13/05/2019 

ייתכנו שינויים במועדי הבחינות זאת בכפוף להנחיות מנהל הסיעוד

 

ההרשמה תסתיים ב11.4.19

לפרטים והרשמה ניתן לפנות לרבקה פילוסוף
בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00
בטלפון 03-6973549 או במייל
rivkaf@tlvmc.gov.il