החלה ההרשמה להשתלמות מוכרת בסיעוד (קורסים על בסיסיים)- 2018

תאריך:

24.05.2017

תכניות התמחות לאחים ואחיות מוסמכים

הקורסים המתוכננים להיפתח:

  • טיפול נמרץ משולב
  • רפואה דחופה
  • טיפול נמרץ פגים
  • אי ספיקת לב
  • הדרכה קלינית  

המבחן הממיין לשנת 2018

מידע מעודכן בנושא מועד המבחן הממיין, מועד הרישום, מקום הרישום, מפרט מבחן ממיין מעודכן, ונוהל הפעלת המבחן הממיין, ניתן למצוא באתר מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, תחת -מבחן ממיין להשתלמות מוכרת בסיעוד.  

 

הרישום למבחן הממיין אינו מותנה לרישום להשתלמות מוכרת בסיעוד.

הנחיות לתנאי הרישום

תנאים רישום לתכנית השתלמות מוכרת (קורסים על בסיסיים) הינם על פי הנחיית מנהל הסיעוד במשרד הבריאות

מצורפת ההנחייה על תנאי רישום וקבלה להשתלמות מוכרת.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' רבקה פילוסוף  03-6973549 rivkaf@tlvmc.gov.il