קורס חדר ניתוח

תאריך:

13.05.2019

תחילת הקורס 9/1/2020 בימי ה'

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לגב' סיגל נעמן

sigaln@tlvmc.gov.il
03-
6973925