הסבת אקדמאים לתואר אח/ות מוסמך/ת

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?

לא

החלה ההרשמה לתכנית הסבת אקדמאים לתואר אח/ות מוסמך/ת - דצמבר 2017
בואו להיות שותפים לרגעים המשמעותיים ביותר בחייהם של בני אדם והצטרפו למסלול מאתגר בתחום שאינו קופא על שמריו ומשלב מסורת יחד עם ראייה לעתיד.

תנאי קבלה

  1. תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או לחילופין, הוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך.
  2. עמידה בתנאי הקבלה עליהם החליטה הנהלת בית הספר ופרסמה בתקנון
  3. עברית ברמה נדרשת ללימודי סיעוד
  4. בריאות תקינה המאפשרת עיסוק בתחום הבריאות על פי תקנות בריאות העם

משך לימודים

לימודי בוקר 3-4 ימים בשבוע  במשך שנתיים וחצי (חופשות: שבועיים בקיץ, סוכות ופסח).

תאור תעודה/תואר

אח/ות מוסמך/ת

מועדי רישום

ההרשמה החלה  

תחילת לימודים

דצמבר 2017

הפתיחה מותנית במספר הנרשמים

דמי רישום

240 ש"ח

שכר לימוד

שכר הלימוד לתכנית בת 2,648 שעות להסבת אקדמאים למעמד אח/ות מוסמך/ת הוא - 23,900 ש"ח

 

כללי תשלום שכר לימוד:

סטודנט ישלם מקדמת שכר לימוד בגובה של 10% מסך העלות הכוללת של הקורס.

  1. המקדמה תשולם עם ההודעה על קבלתו לתכנית הלימודים. ביה"ס רשאי לקבוע מועד אחרון לגביית המקדמה ובתנאי שזו תיעשה לפני תחילת הלימודים.
  2. מעבר משנה א לשנה ב מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש