קורס מיילדות

תחילת הקורס 8/1/2020

ימים א',ב',ד'

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לגב' סיגל נעמן

sigaln@tlvmc.gov.il
03-
6973925