קורסים על בסיסיים 2019

נמשכת ההרשמה לקורס ייעוץ שינה עד ל28/10/2018

ההרשמה לקורס ייעוץ שינה בעיצומה ותסתיים ב28/10/2018

ההרשמה לקורסים ברפואה דחופה, טיפול נמרץ משולב והדכה קלינית הסתיימה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת הקורס, הגב' רבקה פילוסוף, בטלפון 03-6973549

בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00

או באמצעות טופס צור קשר

פתיחת הלימודים מותנית במספר הנרשמים, כפי שייקבע על ידי מנהל הסיעוד.