דבר מנהלת בית הספר בפועל - שושנה קלישק

                            

 

 

ברכותיי על התעניינותך בתוכניות הלימודים המתקיימות בביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון שליד המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי. בית הספר מפתח פעילות חינוכית מקצועית נרחבת וענפה, במתכונת של אקדמיה יישומית, המעמידה את הלומד במרכז העשייה העיונית, המחקרית והמעשית. מתכונת למידה המעצימה את הלומד ומקנה לו ידע וכלים לעשייה פרופסיונאלית מובילה באיכותה. זאת, תוך הקניית ערכים מקצועיים עליהם נשענת עשייתה של האחות האקדמאית ופיתוח הזהות המקצועית אצל הלומד. לדעתי זו תניב את המשך התפתחותו המקצועית של הלומד על גווניה השונים - התפתחות אקדמית, קלינית, מחקרית, חינוכית וניהולית עד לרמת מומחיות בתחום הנבחר.

 

במראת העתיד של ביה"ס , משתקפים אחיות ואחים מקצועניים ופעילים בקביעת מדיניות , מתן טיפול מקצועי, בפקוח על העשייה הסיעודית המקצועית במסגרת החוק ובכפוף לקוד האתי , בקביעת סטנדרטים לאבטחת איכות טיפול וכאמור בפיתוח אישי ומקצועי .

 

סגל המורות ובראשן ההנהלה , שוקדים ומקפידים כל העת על שיפור שיטות ותהליכי הוראה, למידה יישומית וחווייתית, תוך התחשבות בצרכיו ההתפתחותיים היחודיים של הלומדים על פי תכנית הלימודים אליהם הם משתייכים.

 

 

 

 

                                                                                                                          בברכת שלום והצלחה,

                                                                                                                               שושנה קלישק