אודות בית הספר האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון שליד המרכז הרפואי ת"א